Istanbul (Büyükçekmece)到布尔萨(穆达尼亚)(Mudanya)的轮渡

Istanbul (Büyükçekmece) 布尔萨(穆达尼亚)(Mudanya)轮渡航线链接土耳其(Turkey)与土耳其(Turkey)。目前只有 BUDO 1 个轮渡公司运营此业务。航线周运营高达 27 趟航班,航行时长约 2 时起。

Istanbul (Büyükçekmece) 布尔萨(穆达尼亚)(Mudanya)航班时长及频繁程度每季度可能有所不同,因此我们建议您进行实时查询,确保获取最新的时刻信息。

Istanbul (Büyükçekmece) — 布尔萨(穆达尼亚)(Mudanya)轮渡运营方

  • BUDO
    • 每周 27 趟航班 2 小时
    • 获取报价

Istanbul (Büyükçekmece) 布尔萨(穆达尼亚)(Mudanya)平均价格

显示的报价为用户在此航线上支付的单程价格。此报价为人均价格。