Bangkok到阁骨岛(敖沙拉码头)(Koh Kood, Ao Salad Pier)的轮渡

Bangkok 阁骨岛(敖沙拉码头)(Koh Kood, Ao Salad Pier)轮渡航线链接泰国(Thailand)与阁骨岛(Koh Kood)。目前只有 Boonsiri High Speed Ferries 1 个轮渡公司运营此业务。航线周运营高达 7 趟航班,航行时长约 6 时 45 分起。

Bangkok 阁骨岛(敖沙拉码头)(Koh Kood, Ao Salad Pier)航班时长及频繁程度每季度可能有所不同,因此我们建议您进行实时查询,确保获取最新的时刻信息。

Bangkok — 阁骨岛(敖沙拉码头)(Koh Kood, Ao Salad Pier)轮渡公司

  • Boonsiri High Speed Ferries
    • 每周 7 趟航班 6 小时 45 分钟
    • 获取报价

Bangkok 阁骨岛(敖沙拉码头)(Koh Kood, Ao Salad Pier)平均价格

显示的报价为用户在此航线上支付的单程价格。此报价为人均价格。